Nordiske transportløsninger

Som man kan se på vores hjemmeside, så indeholder vores strategi et udsagn om, at vi leverer nordiske transportløsninger, og vi taler om den nordiske kvalitet – men hvad mener vi egentlig med det? Det handler om rødder, kultur, fornyelse og kvalitet.

Forankret i vores kultur

Vi er en dansk virksomhed, skabt af vores grundlægger med udgangspunkt i de traditioner for spedition, der i sig selv har dybe rødder i Norden.

De skandinaviske lande har til alle tider været søfarende nationer. Historierne om vikinger er nok de mest kendte. Disse hæderkronede forfædre beskæftigede sig i virkeligheden lige så meget med international handel, som med den hærgen og plyndren de er berømte for. Det vidner fundet af gamle skandinaviske varer i fjerne lande, og fjerne landes varer i dansk muldjord, tydeligt om.

Eksporteret til hele verden

Som de nordiske lande udviklede sig, blev kontakt og samhandel med andre lande ikke mindre udtalt. De nordiske lande har i historien indtaget en unik position, der har skabt stærke traditioner for at handle internationalt. Vi har næsten altid været så små, at vi ikke er selvforsynende med alt, men store nok til at producere visse ting i mængder man kan handle med, rige nok til at importere varer og med lange kystlinjer mod åbent hav, der gjorde fortidens store logistiske aktivitet mulig; før jernbanen foregik næsten al transport af betydning nemlig ad vandvejen.

Den samme dygtighed, som gennem historien gjorde de nordiske varer eftertragtet i verden, blev også brugt til at gøre handlen effektiv og frugtbar i begge retninger. Med en omfattende international handel har det derfor givet sig selv, at en solid transportsektor måtte vokse frem. Danmark og resten af Norden udgør derfor i dag globale aktører, med handels- og produktionsvirksomheder der rækker hele verden rundt.

I en unik kvalitet

Vi har samtidig i Norden en kultur, der – sammenlignet med mange andre steder i verden – har en meget høj fokus leveringssikkerhed og deadlinestyring. Det er dels dikteret af vores livssyn, men også det faktum, at vores samfund rummer meget moderne virksomheder, der gennemgående udvikler sig hurtigt og som styrer deres aktiviteter på meget højt niveau. Endelig spiller det selvfølgelig også en rolle, at arbejdskraft er dyr i vores del af verden. En fabrik eller et handelshus kan ikke leve med at personalet er mødt op men varerne mangler.
I dag benyttes alle transportformer naturligvis. Mere eller mindre automatiserede omladninger og lagre har vundet indpas og paletten af transportmuligheder vokser fortsat.
Alt sammen faktorer der gør, at vores del af verden leverer en meget pålidelig logistik, uanset om vi agerer nordisk eller andre steder på kloden.

Nogen er selvfølgelig bedre til det end andre, og det er klart vores ambition fortsat at høre til blandt de bedste.