At ‘lave’ en transport

Hos Bladt Logistics sætter vi en særlig ære i at gøre transport-opgaven så enkel som mulig for vores kunder. Ofte er det nok med en enkelt telefonsamtale eller en mail, og så klarer vi resten. Men hvad sker der så egentlig, imens du fokuserer på din kerneforretning?

En opgave i konstant forandring

I gamle dage, dengang Preben Bladt grundlagde virksomheden, bestod spedition overvejende af papirarbejde, navnlig i forbindelse med transport over grænser. Selve transporten fulgte typisk klassiske “slagne veje” – med tog, med lastbil, med skib – og konkurrencen var ikke en udpræget faktor. På samme måde var markedet ikke særlig mangfoldigt på kundesiden. Virksomheders krav og behov forandrede sig kun lidt, og ikke særlig hurtigt.

I dag er virkeligheden, som de fleste ved, en helt anden. Forholdene ved grænserne er på mange måder blevet nemmere takket være internationale aftaler – til gengæld findes i dag andre former for dokumentationskrav og -ansvar. Selve markedet har ændret sig, og fokus er i dag langt mere på konkurrencen mellem aktører. Også på kundesiden er virkeligheden i dag en anden; virksomheder er mere sammensatte og kan forandre sig hurtigere – nye behov kan opstå, og gamle forsvinde, på meget kort tid, såvel som sporadisk. Samtidig udvikler transportmulighederne sig og der kommer konstant nye leverandører på markedet samtidig med at nogen forsvinder.

En del af vores opgave er at have opdateret indsigt i alt dette.

Med mange aktører

Når vi har haft dialogen med vores kunde, så omsætter vi den i en række specifikationer, der omfatter alt fra import- og eksportforhold til godsets beskaffenhed. Er det tungt, let, vådt eller tørt? Giftigt eller brændbart? – og så videre. Vi forholder os til afsendelses- og modtagelsestidspunkt, til økonomi og om lasten skal opbevares eller splittes op undervejs. Vi definerer desuden den nødvendige dokumentation. 

En stor del af vores virke handler derfor om at vælge de rigtige transportører. Det lyder måske enkelt, men ofte består en transport af samspillet imellem flere af vores partnere og underleverandører. For eksempel lastbilen, der kører varen til skibet, rederiet der tager den lange distance, dem der henter sendingen fra ankomsthavnen og kører den til et centrallager, selve lageret, og de transportører, der foretager distributionen til den eller de endelige modtagere. Ændrer man på bare en af disse, griber det ofte ind i hele værdikæden.

Her er det vores ansvar at der koordineres med dem alle, så leverancesikkerheden og optimale priser opnås under hensyn til krav om leveringshastighed.

Og én kontakt for dig

Alt dette behøver du ikke interessere dig for. Når vi har din godkendelse, så sætter vi nemlig alle disse dele sammen til ét samlet produkt: Transporten, som er dét vi præsenterer for dig, kunden, sammen med en pris – og som bliver udført som aftalt, uden du behøver bekymre dig mere om det.

Men nu ved du at der sker en del i kulissen, imens du – ligesom vi – laver det du er bedst til.